SLOGAN
Tinh túy quốc gia, món quà sức khỏe

 

TẦM NHÌN

Là hợp tác xã công nghệ cao tiên phong trong sản xuất và tiêu dùng nấm sạch nhằm bồi bổ và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vận hành theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

 

SỨ MỆNH

Cung cấp cho Việt Nam và thế giới các sản phẩm nấm thương phẩm và dược liệu tự nhiên, sinh thái, đạt tiêu chuẩn an toàn, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị cuộc sống cho cộng đồng.

 

TRIẾT LÝ 4C

Chất lượng

 

Chuẩn mực

 

Chuyên nghiệp

 

Chắp cánh

Cam kết cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và cộng đồng.

 

 

 

 

Đảm bảo đầy đủ, nghiêm các quy định pháp luật và nghề nghiệp.

 

 

 

 

 

 

Nỗ lực nâng cao tính chuyên nghiệp nhằm  tối đa sự hài lòng cho khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng.

 

 

 

 

 

Vươn cao, bay xa trên nền tảng phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia và vì cộng đồng.